Geowłóknina igłowana TIMGEO NW PES 120, rolka 2 x 50 m

Produkt dostępny na zamówienie

Szybka realizacja zamówień!

Czas wysyłki: 3 dni robocze

Szacunkowy koszt dostawy od: 16 zł

CECHY PRODUKTU

Informacje dodatkowe

Waga 1200 kg
Rodzaj materiału

Geowłókniny

Zastosowanie

Budowle ziemne, Oczka wodne, stawy, jeziora

OPIS PRODUKTU

Geowłókniny – to wyroby tekstylne, wytworzone z ukierunkowanych lub losowo rozłożonych
włókien ciągłych lub ciętych, lub innych elementów, łączonych mechanicznie i/lub termicznie i /lub chemicznie.
Geowłókniny TIMGEO wytwarzane są z włókien ciętych polipropylenowych PP lub poliestrowych PES, łączonych mechanicznie poprzez proces igłowania TIMGEO: PP;  NW PP;  PES;  NW PES i kalandrowania TIMGEO: HT;  PPT; PPTS; PEST.

ZASTOSOWANIE

– Separacja i wzmocnienie
– Filtracja
– Drenaż i ochrona np. izolacji bitumicznej na ścianach fundamentowych, geomembran

SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE TIMGEO:

– separacji i wzmacniania słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji;
– budowy dróg tymczasowych, leśnych, rolniczych, budowy placów postojowych, manewrowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;
– wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni;
– wykonania warstw podkładowych utrzymujących grunt pod geosiatkami lub georusztami przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów;
– osłony systemów drenarskich (poziomych i pionowych) w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym;
– wzmacniania warstwy podłoża gruntowego w celu przyśpieszenia jego konsolidacji oraz poprawy
stateczności.

ZAŁĄCZNIKI

KUP W ZESTAWIE

Zadzwoń