ZAPRAWA WODOSZCZELNA

Zaprawa wodoszczelna

Zaprawa wodoszczelna doskonale nadaje się do wyrównywania betonowych powierzchni, a także tworzenia naprawczych warstw wykończeniowych, pokryć dekoracyjnych na elewacjach czy szpachlówek cienkowarstwowych. Produkty tego typu chronią przed szkodliwym działaniem mrozu, wody i zanieczyszczeń, które znajdują się w atmosferze. Zaletą tego rodzaju zapraw jest całkowita wodoszczelność. Bogatą ofertę produktów z tej kategorii posiada nasz sklep IzoMarket.

Spis treści

Zalety

Uszczelnianie studni

Uszczelnianie basenu

Nakładanie

Przeciwwskazania

Czym jest i jakie zalety posiada zaprawa wodoszczelna?

Zaprawa wodoszczelna najczęściej ma formę mieszanki cementu i specjalnie dobranych kruszyw. W niektórych przypadkach modyfikowana polimerami. Polimer może występować w formie sypkiej i w takim przypadku mamy do czynienia z zaprawą jednoskładnikową. Mieszana tylko z wodą. Polimer może być stosowany, jako oddzielny komponent i wtedy mamy do czynienia z materiałem dwuskładnikowym.  W celu uzyskania formy roboczej miesza się oba komponenty, a do zapraw dwuskładnikowych zazwyczaj nie dodajemy dodatkowo wody. Polimery w sposób istotny wpływają na właściwości zapraw wodoszczelnych. Powodują lepsze przyleganie do podłoży, zwiększają elastyczność i wytrzymałość, dodatowo mają też wpływ na szczelność mieszanki. Po wymieszaniu składnika sypkiego z płynnym uzyskujemy produkt gotowy do użycia. Zaprawy mogą być nakładane ręcznie lub mechanicznie przez natrysk. Należy wiedzieć, że zaprawy wodoszczelne można podzielić na dwie zasadnicze grupy: do napraw i do wykonywania powłok uszczelniających.

Zalety

Przy użyciu zapraw wodoszczelnych można dokonać naprawy konstrukcji, przeprowadzić renowację architektoniczną lub wykonać powłokę ochronną. Często przy właściwym doborze materiału poprawiamy także efekt wizualny. Stosując rozwiązania systemowe dokonujemy naprawy konstrukcji wraz z ochroną zbrojenia, odnowy powierzchniowej poprzez użycie szpachlówek i jej ochronę. Chronimy nie tylko przed przenikaniem wody, ale również innych związków przez nią przenoszonych lub występujących w środowisku. W ten sposób poprawiamy walory mechaniczne i użytkowe, wydłużamy trwałość konstrukcji i uzyskujemy dodatkowe efekty dekoracyjne.

Zaprawa wodoszczelna do studni i do basenów – jaka będzie najlepsza?

Zaprawy wodoszczelne są wykorzystywane przy realizacji nowych obiektów, ale też  w czasie prac remontowych. Powszechnie używa się je w przypadku studni, basenów czy innych zbiorników na wodę lub ścieki. W zależności od miejsca zastosowania i przeznaczenia należy dobrać odpowiedni materiał który będzie miał spełniać swoje zadanie. Bierzemy tu pod uwagę nie tylko podstawowe cechy wytrzymałościowe, ale także odporność na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych, mrozoodporność, odporność na oddziaływania dynamiczne i możliwość wystąpienia przemieszczeń i zarysowań. Takie produkty są dostępne w ofercie IzoMarket, np. MaxPlug, MaxSeal czy Aquafin.

Uszczelnianie studni

W przypadku studni nowobudowanych zaprawy wodoodporne znajdują zastosowanie szczególnie przy doszczelnianiu styków kręgów, montażu kominków rewizyjnych lub odpowietrzających oraz uszczelnianiu przejść instalacyjnych. Czasami w celu przedłużenia żywotności obiektu wykonuje się różnego rodzaju powłoki ochronne i uszczelniające. Wraz z wykorzystywaniem zapraw specjalistycznych używa się innych produktów jak np.: uszczelki, w tym z materiałów pęczniejących, taśmy uszczelniające i kity.

Nawet dobrze zaprojektowane studnie po pewnym czasie mogą wykazywać pewne nieszczelności. Może tak się stać np. w wyniku ruchów ośrodka gruntowego, wystąpienia dodatkowych obciążeń czy zwiększenia agresywności przechowywanego w zbiorniku medium. Nieszczelności takie mogą mieć różny charakter. Zazwyczaj przecieki występują na połączeniu kręgu z płytą denną lub stropową, na stykach kręgów, zarysowaniach i przejściach instalacyjnych. Sposób postępowania jest zbliżony. Po opróżnieniu zbiornika należy oczyścić dokładnie naprawiany miejsce wraz z odsłoniętym zbrojeniem.  Jeżeli po oczyszczeniu podłoża lokalizujemy bieżące przecieki należy je usunąć przy wykorzystani zapraw szybkowiążących lub cementów hydraulicznych. Czasami należy zastosować iniekcję. Po wykonaniu uszczelnienia przystępujemy do dalszych czynności. Wszelkie ubytki wypełniamy naprawczą zaprawą uszczelniającą, a następnie wykonujemy powłoki uszczelniające. Zazwyczaj do ich wykonania stosuje się dwukomponentowe zaprawy elastyczne. W przypadku uszczelnień styków i rys często stosujemy taśmy uszczelniające, które są wtapiane w wykonywaną powłokę. W niektórych przypadkach wykorzystuje się kity elastyczne jak np. MAXFLEX 100 LM.

Uszczelniania basenu

Do wykonania wodoszczelnej powłoki izolacyjnej w basenie można przystąpić po wyrównaniu powierzchni dna niecki oraz ścian zbiornika. Wyrównując powierzchnię, stosuje się zaprawy szybkosprawne. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się szpachlówki na bazie cementu modyfikowane polimerami. Niecka basenowa powinna być wykonana w technologii monolitycznej. Jeżeli mamy pewność, że niecka jest szczelna, beton dobrej jakości i powierzchnie są równe, można przystąpić do malowania specjalnymi farbami basenowymi. Jeżeli mamy pewne wątpliwości należy wykonać powłokę wodoszczelną.

Technologia prac jest następująca.

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń, a także środków antyadhezyjnych oraz innych substancji ograniczających przyczepność. W przypadku nowo wykonywanych konstrukcji elementy powinny być odpowiednio wy sezonowane. W przypadku zbiorników istniejących starsze, kruche i łuszczące się warstwy należy usunąć. Słabsze i porowate podłoża powinno się wzmocnić głęboko penetrującym gruntem. Metalowe elementy należy wcześniej odtłuścić i odrdzewić, a także zabezpieczyć antykorozyjnie. Do uzupełniania ubytków posłużyć może zaprawa szybkowiążąca naprawcza lub wyrównawcza. Po naprawie podłoża wykonujemy szpachlowanie powierzchni, na której wykonujemy elastyczną  powłokę uszczelniającą. W miejscach zarysowań i przerw technologicznych w betonowaniu w powłokę wklejamy taśmy uszczelniające. Przed powłoką warto wyrobić przy wykorzystaniu zaprawy naprawczej naroża poziome i pionowe. Niezależnie od tego przeprowadzamy uszczelnienie dylatacji i przejścia instalacyjne. Etapem końcowym jest malowanie farbą basenową, która jest zazwyczaj dostępna w kolorze niebieskim lub zielono – szmaragdowym.

Jak powinna być stosowana szybkowiążąca, uszczelniająca i wyrównująca zaprawa wodoszczelna?

Szybkowiążącą, uszczelniającą i wyrównującą zaprawę wodoszczelną nakładamy w odpowiedni sposób. W przypadku stosowania Concreseal Plastering lub innych szpachlówek cementowych, na początek należy przygotować powierzchnię, oczyszczając przeznaczony do pokrycia beton ze śladów tłuszczu, farby, pyłu, obcych materiałów, wykwitów czy środków antyadhezyjnych. Jeżeli nie jest to możliwe, niezbędne może być zastosowanie piaskowania. Wszystkie wystające elementy metalowe należy wyciąć do głębokości 2 cm. Głębsze ubytki naprawić zaprawą naprawczą. Przed nałożeniem zaprawy, podłoże powinniśmy dobrze zwilżyć. Na tak przygotowanym podłożu układać warstwę szpachlową, wyrównującą, która stanowić będzie podłoże pod powłokę uszczelniającą.

Nakładanie warstwy wyrównującej

Produkt należy wymieszać z wodą, najlepiej przy użyciu mieszadła. Materiał nakłada się na odpowiednio przygotowane i nawilżone podłoże. Można go nakładać ręcznie przy wykorzystaniu pacy lub mechanicznie przez narzut. Produkt nakładając trzeba dociskać do podłoża, aby wypełnić wszelkie nierówności. Po wstępnym związaniu warstwę wykończamy , stosując zacieraczkę z gąbką lub pacę metalową. Przy wykonywaniu prac zwracać uwagę na grubość wykonywanych warstw. Układana warstwa powinna mieć grubość od 1,0 do 5,0 mm w przypadku odmiany średnioziarnistej, a dla gruboziarnistej od 3,0 do 5,0 mm.

Przeciwwskazania

Zaprawy naprawcze i wyrównujące nie powinniśmy stosować na ścianach zmrożonych lub pokrytych lodem. Nie należy też przeprowadzać aplikacji w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza. W przypadku ryzyka wystąpienia mrozu w ciągu kilkunastu godzin od nałożenia materiału, należy zrezygnować z prac lub zastosować odpowiednią pielęgnację. Przy chłodnej pogodzie powierzchnia nie powinna być zbyt mocno zwilżana, przy pogodzie ciepłej lub wietrznej zwilżamy ściany kilka razy przed aplikacją materiału. W przypadku wysokich temperatur lub wietrznej pogody po nałożeniu zaleca się delikatne zwilżenie powierzchni pistoletem natryskowym, co zapewni lepsze dojrzewanie powłoki. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą IzoMarket, gdzie znajdziesz wiele różnych wodoszczelnych produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń